Renowacja grobowca rodziny Paikert

We wrześniu 2003 r. rozpoczęły się prace konserwatorskie przy nagrobku rodziny Paikert. To juz czwarta kolejna renowacja zabytkowego grobowca i efekt prowadzonej przez "Życie Bytomskie" i Towarzystwo Miłośników Bytomia corocznej akcji odnowy zabytków cmentarza Mater Dolorosa zwanego "bytomskimi Powązkami". Prace były prowadzone w okresie od września do końca października 2003 r. Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną przedstawiającą pierwotny stan grobowca (fot. wykonana w listopadzie 2002 r.), końcowy etap robót renowacyjnych i odrestaurowany nagrobek (zdjęcia z 29-30 października 2003 r.).

Fot. Czesław Czerwiński