16 października 2008 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu odbyła się sesja naukowa poświęcona tematyce terroru komunistycznego po II wojnie światowej. Ciekawe wykłady, wspomnienia i film były podstawą do dyskusji na ten ważny temat. Na sali obecni byli mieszkańcy Bytomia oraz młodzież skupiona w Szkolnych Kołach TMB.