20 listopada 2008 roku na uroczyctej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu profesorowi Janowi Drabinie tytułu honorowego obywatela Bytomia. Uroczystość odbyła się w sali koncertowej Muzeum Górnośląskiego. Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił prezydent Piotr Koj. Laudację, w imieniu Towarzystwa Miłośników Bytomia wygłosiła Hanna Firganek.

Niespodzianką wieczoru był koncert tenorów.