Renowacja grobowca rodziny Nowotny

W poniedziałek 4 czerwca 2001 r. rozpoczęły się prace konserwatorskie przy nagrobku rodziny Nowotny. To efekt prowadzonej przez "Życie Bytomskie" i Towarzystwo Miłośników Bytomia akcji odnowy zabytków cmentarza Mater Dolorosa. W ciągu niespełna dziewięciu miesięcy, wciągając do współpracy urzędy i instytucje, zostały rozpoczęte roboty przy pierwszym zabytkowym obiekcie. Prace były prowadzone w okresie od czerwca do października 2001 r. Ponizej przedstawiamy dokumentację fotograficzną począwszy od stanu pierwotnego grobowca, fragmenty robót renowacyjnych i efekt końcowy odnowionego nagrobka.

Fot. Czesław Czerwiński