Szkolne Koła

W 2001 roku w bytomskich szkołach powstały pierwsze szkolne koła TMB, funkcjonujące w oparciu o statut Towarzystwa. Funkcję ich opiekuna z ramienia zarządu sprawuje nieprzerwanie Łucja Bobek. W swej działalności koła skupiają się na przybliżeniu uczniom historii, kultury, tradycji Bytomia i regionu oraz rozwijaniu wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej. Bytom, zaledwie punkcik na mapie Polski, to mała Ojczyzna naszych mieszkańców. Ważne, aby najmłodsi mieli świadomość tej wartości teraz i w przyszłości, gdy staną się pełnoprawnymi gospodarzami miasta. Stąd tak istotne znaczenie realizowanej w szkołach edukacji regionalnej m.in. programu „Bytom najmilsze miasto” autorstwa Łucji Bobek i Agnieszki Biernackiej.

Zajęcia, organizowane w szkolnych kołach, mają różne formy dostosowane do indywidualnych zainteresowań członków. Uczniowie poznają historię miasta w powiązaniu z szerszą rzeczywistością narodową, państwową. Zdobywają wiedzę na temat bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii. Włączają się także w obchody rocznicowe, np. 760-lecia Bytomia.

 

Edukacja regionalna to bardzo ważne zadanie, które realizują nasze szkoły. Uczniowie o swojej miejscowości i regionie otrzymują wiele informacji na lekcjach różnych przedmiotów. Także konkurs wiedzy o historii miasta Bytomia, w którym bierze udział bardzo dużo uczniów sprawia, że wiedza na temat naszej miejscowości nie jest obca naszym dzieciom.

 

W ostatnim dziesięcioleciu zakres podejmowanych w kołach zadań obejmował m.in.:

 • objęcie opieką zabytkowych nagrobków oraz nagrobków osób zasłużonych dla środowiska,
 • poznawanie sylwetek patronów bytomskich ulic,
 • organizację rajdów i wycieczek po najbliższej okolicy,
 • organizację lub opiekę nad szkolnym Kącikiem Muzealnym,
 • redagowanie okolicznościowych gazetek w gwarze śląskiej,
 • organizowanie na terenie szkół konkursów związanych tematycznie z Bytomiem,
 • projekty edukacyjne dotyczące historii Bytomia i Śląska,
 • nawiązanie ścisłej współpracy z instytucjami kulturalno-oświatowymi Bytomia (PTTK, Bytomskie Centrum Kultury, Galeria „Kronika”, Muzeum Górnośląskie),
 • wdrożenie innowacji pedagogicznych np. „Odkrywam mój świat”, która ma na celu poznanie dziedzictwa kulturowego swego miasta, regionu, kraju,
 • udział uczniów w Szkolnej Grze Miejskiej „Szombierki dawniej i dziś”,
 • pikniki historyczne powiązane z konkursami.

 

Poniżej zdjęcia z najważniejszych przedsięwzięć.

Laureaci X edycji konkursu historii Bytomia odbierają nagrody z rąk Prezydenta Miasta Piotra Koja i Prezesa TMB prof. Jana Drabiny.

Piknik historyczny w 2004 roku.

Wykaz szkolnych kół TMB