Wydawnictwa

 

Już w 1970 roku, a więc w czwartym roku swej działalności, TMB zapoczątkowało wydawanie Magazynu Bytomskiego w formie książkowej, która prezentowała historię i współczesność Bytomia i regionu. Ambicją piszących było przedstawiać problemy w formie opracowań naukowych. Zrazu nie udawało się osiągnąć cykliczności w tym przedsięwzięciu (edycja co 2-3 lata). Ale do 1981 roku zdołano opublikować pięć tomów, w tym jeden poświęcony prawie w całości miastu w okresie powstań śląskich i plebiscytu.

Równocześnie, od 1972 roku, nasze Towarzystwo przejęło dawną inicjatywę Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i przygotowywało corocznie (do 1990 r.) Kalendarz Śląski w formie dość pokaźnej książki, gdzie obok typowych elementów dla tego typu wydawnictw pojawiał się zawsze wątek tradycji, historii i śląskich rocznic. Nie trzeba przypominać, że był on jedynym tego rodzaju wydawnictwem na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Łącznie ukazały się 24 roczniki kalendarzy. W tym 19 roczników wydało TMB.

Od 1985 roku z inicjatywy Jana Drabiny podjęto w ramach Magazynów Bytomskich, a potem zupełnie oddzielnie, akcję wydawania opracowań książkowych - monotematycznych, nierzadko monografii. Warto je tutaj wymienić, bo dotyczyły Bytomia - i to widzianego w różnych aspektach.

 
''Historia Bytomia od średniowiecza do współczesności 1123-2010''

Bytom 2010, ss. 465,
autorstwa J. Drabiny

Więcej…
 
"Życie codzienne w Bytomiu. Od lokacji do I wojny światowej 1254-1914"

autorstwa J. Drabiny,
Bytom 2006, ss. 345.

Więcej…
 
"Bytomski Słownik Biograficzny"

praca zbiorowa pod red. J. Drabiny,
Bytom 2004, ss. 290.

Więcej…
 
"Bytom powojenny 1945-2002 we wspomnieniach i na fotografii"

Opracowanie i redakcja J. Drabiny,
Bytom 2002, ss. 160.

Więcej…
 
"Bytomskie zabytki"

autorstwa J. Drabiny,
Bytom 2000, ss. 364.

Więcej…
 
''Historia Bytomia 1254 - 2000''

autorstwa J. Drabiny,
Bytom 2000, ss. 364.

Więcej…
 
''Cmentarze Bytomskie od średniowiecza do współczesności''

praca zbiorowa pod red. J. Drabiny,
Bytom 1998, ss. 200.

Więcej…
 
''Dzielnice Bytomia na starych fotografiach, pocztówkach i planach''

praca zbiorowa pod red. J. Drabiny,
Bytom 1998, ss. 200.

Więcej…
 
''Tajemnice bytomskich kamienic''

autorstwa M. Kaganiec,
Bytom 1997, ss. 116.

Więcej…
 
''Stare fotografie Bytomia''

autorstwa J. Drabiny, M. Fleischera,
Bytom 1995, ss. 136.

Więcej…
 
''Bytom na starych planach i pocztówkach''

autorstwa J. Drabiny, Cz. Czerwińskiego, P. Nadolskiego,
Bytom 1995, ss. 96.

 

Więcej…
 
''Historia Bytomia''

autorstwa J. Drabiny,
Bytom 1994, ss.151.

Więcej…
 
''Ofiary stalinizmu na ziemi bytomskiej 1945-1956''

Dokumentacja zbrodni, praca zbiorowa pod red. J. Drabiny,
Bytom 1993, ss. 304.

Więcej…
 
''Z dziejów dzielnic Bytomia''

praca zbiorowa pod red. J. Drabiny,
Bytom 1991, ss. 431.

Więcej…
 
''Zabytki Bytomia''

praca zbiorowa pod red. J. Drabiny,
Bytom, 1988, ss.315.

Więcej…
 
''Bytom średniowieczny''

(wydany wespół z Instytutem Śląskim w Opolu), autorstwa J. Drabiny, J. Horwata, Z. Jedynaka,
Bytom 1985, ss. 278.

Więcej…
 

Godzi się zauważyć, że wiele książek wydanych zostało we współpracy z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, które udostępniło swe zbiory. Większość zaś wydawnictw (tu nie wspominamy o żywej współpracy prof. J. Drabiny z prasą, czego owocem są liczne felietony historyczne) doczekała się uroczystej promocji w gmachu tegoż Muzeum, celem popularyzacji nie tylko książek ale i problematyk, stanowiących ich przedmiot.

 

Opracował: Czesław Czerwiński