Kalendarium renowacji zabytków na cmentarzu Mater Dolorosa


Sierpień 2000
Zainicjowana została akcja ratowania zabytków na Cmentarzu Mater Dolorosa.

 

1 Listopad 2000
Kwesta przeprowadzona na Cmentarzu Mater Dolorosa. Zebraną kwotę 6 675 zł przeznaczono na dofinansowanie renowacji w 2001r. grobowca Rodziny Nowotny.

 

4 Czerwiec 2001
Rozpoczęcie prac konserwatorskich przy nagrobku Rodziny Nowotny.

 

Październik 2001
Zakończenie robót przy nagrobku Rodziny Nowotny. Wykonano również renowację grobowca Rodziny Pissarek

 

1 Listopad 2001
Kolejna kwesta przeprowadzona na Cmentarzu Mater Dolorosa. Zebraną kwotę 6 192 zł przeznaczono na dofinansowanie renowacji w 2002r. mauzoleum Rodziny Ignatza Hakuby.

 

Lipiec 2002
Rozpoczęcie renowacji mauzoleum Rodziny Hakuba.

 

Wrzesień 2002
Zakończenie renowacji mauzoleum Rodziny Hakuba.

 

1 Listopad 2002
Kolejna kwesta przeprowadzona na Cmentarzu Mater Dolorosa. Zebrana kwota 7 141 zł ma być przeznaczona na dofinansowanie renowacji w 2003r. grobowca Rodziny Garusów.

 

Wrzesień 2003
Rozpoczęcie renowacji grobowca Rodziny Paikert. Planowana wcześniej renowacja grobowca Rodziny Garusów z przyczyn ekonomicznych (znaczne koszty) nie doszła do skutku i w zamian rozpoczęto renowację mniejszego obiektu - grobowca Rodziny Paikert.

 

Październik 2003
Zakończenie renowacji grobowca Rodziny Paikert.

 

1 Listopad 2003
Kolejna kwesta przeprowadzona na Cmentarzu Mater Dolorosa na dofinansowanie planowanej w 2004r. renowacji grobowca Rodziny Goetzlerów. Zebrano kwotę 7 087 zł.

 

Lipiec 2004
Rozpoczęcie renowacji grobowca Rodziny Goetzlerów

 

Październik 2004
Zakończenie renowacji grobowca Rodziny Goetzlerów.

 

1 Listopad 2004
Kwesta przeprowadzona na Cmentarzu Mater Dolorosa na dofinansowanie planowanej w 2005 r. renowacji grobowców. Zebrano kwotę 8 465 zł.

 

Wrzesień 2005
Rozpoczęcie renowacji grobowca Rodziny Proszydło.

 

Październik 2005
Zakończenierenowacji grobowca Rodziny Proszydło.

 

1 Listopad 2005
Kolejna kwesta przeprowadzona na Cmentarzu Mater Dolorosa na dofinansowanie planowanej w 2006 r. renowacji grobowca Rodziny Garusów. Zebrano kwotę 8 434 zł.

 

Sierpień 2006
Rozpoczęcie renowacji grobowca Rodziny Garusów.

 

Październik 2006
Zakończenie renowacji grobowca Rodziny Garusów.

 

1 Listopad 2006
Kolejna kwesta przeprowadzona na Cmentarzu Mater Dolorosa na dofinansowanie planowanej w następnej kolejności renowacji grobowca Rodziny Schastoków. Zebrano kwotę 9 643 zł.

 

Lipiec 2007
Rozpoczęcie renowacji grobowca Rodziny Schastok.

 

Październik 2007
Zakończenie renowacji grobowca Rodziny Schastok.


1 Listopad 2007

Rekordowa kwesta przeprowadzona na Cmentarzu Mater Dolorosa na dofinansowanie renowacji grobowca Rodziny Schastoków. Zebrano kwotę 11 370 zł.

 

1 Listopad 2008
W kweście przeprowadzonej na Cmentarzu Mater Dolorosa na dalszą renowację grobowców zebrano kwotę 9 520 zł.

 

1 Listopad 2009
W kweście przeprowadzonej na Cmentarzu Mater Dolorosa na renowację nagrobka Rodziny Gołębiowski /Gloger/ zebrano kwotę 11 139 zł.


1 Listopad 2010

W kweście przeprowadzonej na Cmentarzu Mater Dolorosa na dalszą renowację nagrobka Rodziny Gołębiowski /Gloger/ zebrano kwotę 10 990 zł.


1 Listopad 2011

W kweście przeprowadzonej na Cmentarzu Mater Dolorosa zebrano kwotę 10 756,00 zł. Przeznaczona została na pierwszy etap renowacji nagrobka ks. Józefa Szafranka tj. renowację krzyża nagrobnego. Renowację rozpoczęto w lipcu 2012 roku.