''Historia Bytomia 1254 - 2000''

autorstwa J. Drabiny,
Bytom 2000, ss. 364.

Po raz wtóry przystępuję w ciągu sześciu zaledwie lat do pisania Historii Bytomia. Impulsem do tego pierwszym była życzliwość, z jaką przyjęto me opracowanie z 1994 roku, a drugim - chęć dopełnienia tamtego dzieła o wyniki mych nowych poszukiwań i przemyśleń. Zdecydowałem się także tym razem na opisanie lat i dziesięcioleci ostatnich, do 2000 roku włącznie. Choć bowiem wiem, że jest to zadanie ze wszech miar trudne, warto u schyłku XX wieku raz jeszcze popatrzeć na miasto, które niebawem obchodzić będzie dostojny jubileusz 750-lecia swojej lokacji. W tej książce dokumenty i fakty są osią narracji, a komentarz tylko dyskretną sugestią ich postrzegania i oceny. A własne refleksje? Nie mogłem się przed nimi powstrzymać, bo miasto jest mi bliskie, a jego dalsze losy nie są mi obojętne.

Jan Drabina

Uwaga!! Nakład wyczerpany.