Walne zebranie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 21 sierpnia 2022 19:02

Zarząd Towarzystwa Miłośników Bytomia zwołuje Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 05.09.2022r. na godzinę 17.00 w terminie
pierwszym lub na godzinę 17.15 w terminie drugim. Zebranie odbędzie w
siedzibie Towarzystwa przy ul. Powstańców Warszawskich 15.
Zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa do udziału w zebraniu.
Poniżej porządek obrad zebrania.

1.Otwarcie zebrania i powitanie zebranych ;

2.Wybór przewodniczącego zebrania wyborczego i protokolanta obrad ;

3.Stwierdzenie prawomocności zebrania ;

4.Przyjęcie porządku obrad ;

5.Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa za lata 2017-2022 ;

6.Przedstawienie sprawozdania finansowego ;

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa za lata 2017-2022 ;

8. Dyskusja nad sprawozdaniami ;

9.Przyjęcie sprawozdań oraz rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa ;

10.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania ;

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Towarzystwa ;

a) w sprawie długości kadencji ;

b)w sprawie ilości członków Zarządu ;

c) w sprawie ilości  wiceprezesów w Zarządzie ;

12.Podjęcie uchwały w/s wysokości składki członkowskiej

13. Wybór Prezesa Towarzystwa

a) zgłoszenie kandydatów i ich prezentacja

b) głosowanie

14. Wybór Zarządu Towarzystwa

a) zgłaszanie kandydatów i ich prezentacja

b) głosowanie

15. Wybór Komisji Rewizyjnej Towarzystwa

a) zgłaszanie kandydatów i ich prezentacja

b) głosowanie

16. Dyskusja dotycząca działalności TMB na lata 2022-2027

17. Wystąpienie Prezesa Towarzystwa

18. Zakończenie zebrania