Obecny skład zarządu TMB: Prezydium Zarządu

Prezes: Jan Drabina

Wiceprezesi: Hanna Firganek, Antoni Meiser Stanisław Szczepański

Sekretarz: Krzysztof Starościak

Skarbnik: Małgorzata Kaganiec

Członkowie Zarządu: Łucja Bobek, Anna Dziadek, Józef Dobruk, Jan Hodor, Józef Kaźmierczak, Adam Kubacz, Janina Michura, Maria Szewczyk-Król, Jerzy Tomaszek, Regina Żybert

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Maciej Rożniewski, Wiceprzewodnicząca - Zofia Meiser, Sekretarz - Katarzyna Jarosz

Kierownik Biura: Janina Michura

Obecna kadencja jest dziewiętnastą z kolei i trwa od listopada 2016 r. do listopada 2020 r.

Sylwetka obecnego prezesa TMB

 

 

Jan Drabina urodzony w 1939 roku w Cieszynie, mgr historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1964), dr nauk humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1969), dr habilitowany Uniwersytetu  Jagiellońskiego (1986), profesor (1992). Mediewista, autor szeregu prac z zakresu stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Polską u schyłku średniowiecza, a także z historii Śląska, szczególnie jego miast. Dużo miejsca w jego naukowym dorobku zajmuje problematyka bytomska. Jest autorem i naukowym redaktorem kilkudziesięciu prac związanych z przeszłością Bytomia. Honorowy Obywatel Bytomia i Chorzowa. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką „Zasłużony dla Kultury”. W 2015 roku otrzymał „Bytomską Nagrodę Europejską”. Prezes TMB od 25 X 1990 roku do chwili obecnej.