Konkurs historii Bytomia klasy 3-4 szkół podstawowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 stycznia 2018 07:49

REGULAMIN XIX EDYCJI

POWIATOWEGO KONKURSU HISTORII BYTOMIA

„W NOWOŻYTNYM BYTOMIU”

DLA UCZNIÓW KLAS III – IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

pod patronatem

PREZYDENTA BYTOMIA

W bieżącym roku szkolnym zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu wiedzy o historii Bytomia dla klas III-IV szkół podstawowych. Ma on na celu rozwijanie zainteresowań historią swojego miasta już wśród naszych najmłodszych mieszkańców.

 

 

W konkursie biorą udział dwuosobowe drużyny. Każda wypełnia jeden test. Konkurs odbywa się w trzech etapach:

 

1. Szkolny        - odbywa się na terenie macierzystych szkół do 23 marca 2018 roku.

2. Miejski        - odbywa się w Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu 11 kwietnia 2018 r.
o godz. 9:00

3. Finał - termin, miejsce i forma podane będą w późniejszym czasie.

 

 

 

Do miejskiego etapu przechodzą trzy drużyny z każdej szkoły. Prosimy o przekazanie do Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu nazwisk uczestników etapu miejskiego oraz nazwisk nauczycieli przygotowujących drużyny do dnia 28 marca 2018 roku.

 

 

Obowiązująca literatura:

 

1. Jan Drabina „Życie codzienne w Bytomiu. Od lokacji do I wojny światowej 1254- 1914” Wyd. TMB

Bytom 2006. – I rozdział „W domu”.

 

2. Marcin Hałaś „Bytom niezwykły. Historia miasta dla dzieci” Wyd. Urząd Miejski w Bytomiu,  
Bytom 2007 – rozdziały: „Bajka o Kopciuszku” i „Księżniczka, która została służącą”.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu,

telefon kontaktowy 32 286-72-27.

 

 

 

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 43

w Bytomiu

Łucja Bobek

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW

DO MIEJSKIEGO KONKURSU  HISTORII BYTOMIA

„W NOWOŻYTNYM BYTOMIU”

DLA UCZNIÓW KLAS III – IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

(PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

NAZWA SZKOŁY   ..............................................................................................

 

ADRES,  NUMER TELEFONU  …………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

 

 

LP

 

IMIONA I  NAZWISKA  UCZESTNIKÓW

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

(telefon kontaktowy, adres e-mail)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia oraz oświadczenie rodziców należy przesłać do 28 marca 2018 roku. na adres: Szkoła Podstawowa nr 43, 41-936 Bytom, ul. Suchogórska 98, fax 387-15-78 lub e-mail s Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

OŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE
ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH IWIZERUNKU UCZESTNIKA

 

W związku z udziałem  mojego dziecka …..................................................................... (imię i nazwisko dziecka), ucznia/uczennicy klasy ….................  nazwa szkoły: …..................................................................................... w Bytomiu
w XIX edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Bytomia dla klas III - IV szkół podstawowych.

 

WYRAŻAM ZGODĘ na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych oraz zdjęć
z konkursu z wizerunkiem mojego dziecka, ich umieszczenie na stronach internetowych i profilach Facebook Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu, miasta i organizacji patronujących imprezie oraz w mediach lokalnych. (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Z 2002r.  Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:

  1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby w/w konkursu,
  2. podanie danych jest dobrowolne,
  3. mam prawo dostępu do treści danych wraz z ich poprawianiem

 

 

data:..................................................                                   podpis rodzica/opiekuna:.....................................